Contacto

Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Carrer de la Vinya, s/n
Edifici I
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Contacto principal

Ana I. Entenza Rodríguez
Universitat Autònoma de Barcelona
Teléfono 93 581 44 58

Contacto de soporte

Ana I. Entenza Rodríguez